ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 7 มิ.ย. 2562
โดย : นางสาวตรีชญา วงศ์กระจ่าง

โรงเรียนอนุบาลเถิน(ท่านางอุปถัมภ์)ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562